Aktuelt Søk afp

Årsrapport 2016

Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.

Ny funksjonalitet i bedriftsportalen

Enklere løsning for konsern som skal administrere flere juridiske enheter.

Fakturagrense, purregebyr og inkassovarsler

Fellesordningen for AFP har de siste månedene gjennomført enkelte rutineendringer knyttet til faktura, purring og inkasso.

Premie for 2017

I 2017 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være uendret fra 2016.

Permittering og AFP

Fra 1. juli 2016 endret Regjeringen permitteringsreglene og utvidet perioden med dagpenger til 52 uker. Rettighetene til AFP påvirkes ikke av endringen, da vårt regelverk forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i permimitteringslønnsloven med tilhørende forskrift.

Vedtektsendring – grunnlag for premie

Vedtektene for AFP er endret for å ta hensyn til de nye lønnskategoriene i offentlig rapportering. Endringen er utformet slik at fakturagrunnlaget skal holdes så likt som praktisk mulig. Lønnskategoriene som inngår i fakturagrunnlaget er listet i et nytt vedlegg 7 til vedtektene.

Angående nedbemanning, oppsigelser og sluttpakker

I forbindelse med aktuelle nedbemanninger i flere bransjer og selskap, ønsker Fellesordningen å belyse våre vedtekter knyttet til ytelser uten motsvarende arbeidsplikt.

Bedriftsportalen - brukerveiledning

I forbindelse med at det nå sendes ut fakturaer fra både Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen, minner vi igjen om vår bedriftsportal.

Vil du lære mer om AFP?

Ta kontakt med oss dersom din bedrift eller organisasjon trenger foredragsholder eller ønsker kurs om AFP.

Information in english

The main features of the new AFP Scheme, which applies from 1 January 2011, are described here.

Inkasso mm

Dette er en kort beskrivelse av den aktuelle nyheten

Ingen balanseføring av AFP

Finansdepartementet har konkludert med at bedrifter ikke er pliktig å balanseføre den nye AFP ordningen. Avklaringen kom i forbindelse med at statsbudsjettet ble lagt frem 14.10.

AFP viktig for kvinner

Retten til AFP gjør av svært mange kvinner på 62 og 63 år får nok opptjening til å kunne starte uttak av folketrygd tidlig.