Fakturering i andre kvartal og tilpasset premiegrunnlag

I premieberegningen for AFP er det så langt ikke tatt hensyn til at «trekk i lønn for ferie» har blitt skilt ut som en egen beskrivelse i innrapporteringen via A-meldingen til Skatteetaten.
For å inkludere dette fradraget i premiegrunnlaget kreves en endring i Fellesordningens vedtekter.  Så snart denne er på plass, vil neste kvartalsfakturering ta hensyn til «trekk i lønn for ferie» og premiegrunnlaget vil reduseres tilsvarende. Premiemodellen vil sørge for at samlet årspremie for 2018 blir korrekt. 

Bedrifter som har særlige likviditetshensyn, kan kontakte Fellesordningen for en tidligere tilpasning til nytt premiegrunnlag.