Årsrapport 2019

Årsrapporten for Fellesordningen for AFP er nå tilgjengelig på vår nettside.
Du finner alle våre årsrapporter under "om oss".