Årsrapport 2020

Årsrapporten for Fellesordningen for AFP er nå tilgjengelig på vår nettside.
Årsrapporten for Fellesordningen for AFP 2020.

Du finner våre tidligere årsrapporter under "om oss".