NY BANKKONTO

Fakturaer som faktureres fra og med 1. januar 2019 betales direkte til Fellesordningen for AFP. Bankinformasjon finnes på faktura.

Fakturaer skal nå betales direkte til Fellesordningen for AFP.

Vi har overtatt administrasjon av innbetalinger og alle innbetalinger må nå betales direkte til Fellesordningen for AFP.

Ny bankkonto er 1813 05 10104.