Årsrapport 2018

Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.
Du finner alle våre årsrapporter under "om oss".