Faktura fjerde kvartal 2018 kommer i januar 2019

I forbindelse med innføringen av ny premiemodell i 2018 ble den kvartalsvise faktureringen forskjøvet en måned i forhold til gammel modell. Dette betyr at premie for fjerde kvartal nå blir fakturert og utsendt i januar, med forfall i februar.

Eventuelle spørsmål knyttet hvordan denne kostnaden skal håndteres i regnskapet, må rettes til tilbydere av rådgivning på dette området.

Mer informasjon om den nye premiemodellen finnes her: https://www.afp.no/bedrift/premie2018