Faktura for Sliterordningen i 2019

De første fakturane fra Sliterordningen sendes ut i månedsskiftet november/desember
Utsendelsen av fakturaer for Sliterordningen har dessverre blitt forsinket i forbindelse med oppstarten. Bedriftene ble informert om dette i sommer, og det er først i disse dager vi sender ut fakturaer for de tre første kvartalene av 2019. Fjerde kvartal 2019 vil bli sendt ut til normalt tidspunkt, det vil si i januar 2019.

Les mer om premie og fakturering av Sliterordningen.