Ny A-melding og faktura fra og med 1. kvartal 2015

Hva er nytt?

Ny A-melding til Aa-registeret ble innført 01.01.2015. Endringen innebærer at en rekke nye grupper innrapporteres i Aa-registeret;

  • Permitterte
  • Ansatte i permisjon
  • Sykemeldte ut over 52 uker
  • Ansatte med mer enn 1000 NOK utbetalt

Dette innebærer at Fellesordningens fakturagrunnlag endres, da vi henter ut bedriftenes aktive ansatte fra Aa-registeret. Du kan lese mer om endringene i Aa-registeret her.


Korrigeringer må skje i Aa-registeret

Korrigeringer i antall ansatte, som følge av feil etter innføring av ny A-melding, må korrigeres i Aa-registeret før Fellesordningen for AFP kan korrigere fakturaene.

Kontakt Aa-registeret på telefon 62 02 40 50 eller aa-registeret@nav.no for mer informasjon.

Merk: Flere av gruppene over skal inngå i vårt fakturagrunnlag. Årsaken til at de tidligere ikke har vært der, er at AA-registeret ikke har hatt opplysninger om disse. Dette gjelder for eksempel ansatte i permisjon.


Hvordan korrigerer jeg Aa-registeret?

Korrigeringer av Aa-registeret skjer gjennom meldeskjema i Altinn. For en del bedrifter gjøres innmelding til Aa-registeret via lønnssystemet. Mer informasjon finner du hos Altinn.

Vi er kjent med at det er enkelte bedrifter som har problemer med de nye oppdateringene knyttet til overføringen fra lønnssystemet. I så fall må leverandøren av lønnssystemet kontaktes.

Hvis bedriften har problemer med selve A-meldingen, må Skatteetaten kontaktes på
a-ordningen@skatteetaten.no  eller telefon 800 80 000 (menyvalg 4-3-3).

Hva kan korrigeres?

Det er to måter bedriften kan korrigere Aa-registeret slik at ansatte, som ikke skal medregnes, blir tatt ut av fakturagrunnlaget til Fellesordningen for AFP. Enten må arbeidsforholdet registreres som opphørt (sluttdato satt) eller så må vedkommende registreres som frilansere/oppdragstakere.

Se A-ordningens nettsider for informasjon om reglene om hvilke arbeidstakere som kan registreres som frilansere, og hvordan man registrerer ekstrahjelper og sesongarbeidstakere riktig


Hva skjer med fakturaen?


Fakturaen må betales til forfall.

Hvis dere mener at det er så store feil i grunnlaget at fakturaen må rettes, send oss en epost med begrunnelse til faktura@afpslv.no.






 



Hva er det egentlig jeg skal kontrollere?

Denne informasjonssiden er satt opp med bakgrunn i at ny A-melding kan gi vesentlige endringer i premiegrunnlaget for enkelte bedrifter. Det er ikke sikkert at dette gjelder din bedrift. Her kan du lese mer om generell kontroll av faktura fra Fellesordningen for AFP.

Hvordan har dere kommet frem til premien?


Fellesordningen for AFP benytter inntektsopplysninger for forrige skatteår når de beregner premie. Generell informasjon om premieberegning finner du her.

Før du kontakter oss angående premiegrunnlaget kan det være nyttig å ha sett på disse beregningseksemplene.

Grunnlagene for vår premieberegning finner du på vår bedriftsportal. Her finner du også grunnlaget for tidligere fakturaer. Påloggingsinformasjon til bedriftsportalen finner du på utsendt faktura.

Andre forhold

Bedrifter som har permitterte medarbeidere som følge av økonomiske forhold i bedriften, kan kontakte Fellesordningen på faktura@afpslv.no.



Premiefakta

Premiesats for 2017 er 2,5 %

Du må betale arbeids- giveravgift av premien

Premien faktureres kvartalsvis

Forfallstidspunkter er: 

1. Kvartal 30. april
2. Kvartal 31. juli
3. Kvartal 31. oktober
4. Kvartal 31. januar

Premien innbetales til Fellesordningen for AFP til kontonummer 9001 10 65200

KID-nummer og fakturakopi finnes i bedriftsportalen