Fakturaer fra Fellesordningen for AFP, Sliterordningen eller Sluttvederlagsordningen (OU-fond)

Med bakgrunn i situasjonen knyttet til Koronaviruset, oppfordrer vi bedrifter til å ta kontakt dersom dere opplever utfordringer med å betale regningene fra oss.

Ta kontakt på faktura@afp.no