Fakturering første kvartal 2020

Fellesordningen for AFP sender innen utgangen av april ut fakturaer for første kvartal for Fellesordningen for AFP, Sliterordningen og OU-fondene (Sluttvederlagsordningen). For OU vil betalingsfristen være i mai, mens for AFP og Sliterordningen vil betalingsfristen være i slutten av juni.

Permitterte på dagpenger vil ikke inngå i premiegrunnlaget for AFP, men det er viktig å huske at premiegrunnlaget for første kvartal er lønn utbetalt i januar til mars 2020.

Vi oppfordrer bedrifter som har problemer med å betale premiekravene fra oss til å kontakte oss på faktura@afp.no.

Vi gjør oppmerksom på at vi på grunn av koronasituasjonen og hjemmekontor har begrenset åpningstid på telefon. Telefon 22 98 98 00 er åpen hverdager mellom 09:00 og 11:00.