Forsinket faktura OU

Utsendelse av faktura for OU-premie for 1. kvartal 2021 er forsinket. Vi regner med at faktura for OU-premie for 1. kvartal 2021 vil bli sendt ut i slutten av juni.

Bakgrunnen for forsinkelsen er endringer i hvordan OU-premier samles inn.

Faktura for 2. kvartal 2021 vil deretter komme i etterfølgende måned (juli).