Ytterligere forsinkelse av faktura for OU-premie

Utsendelse av faktura for OU-premie for 1. og 2. kvartal 2021 vil bli ytterligere forsinket. Faktura for OU-premie for 1. og 2. kvartal vil tidligst bli sendt ut i september 2021.

I april 2021 varslet vi på hjemmesiden at innkreving og fordeling av OU-premie fra og med 2021 vil utføres av OU-samordningen. Det varsles også at denne omleggingen vil medføre at fakturering av OU-premie for 1. kvartal 2021 vil bli forsinket til juni.

Arbeidet med å opprette en ny juridisk enhet for innkreving og fordeling av OU-premie har dessverre tatt lengere tid enn først forespeilet. OU-samordningen vil derfor tidligst kunne sende ut fakturaer for OU-premie i september 2021.

Hva betyr dette i praksis for bedriften?

  • Bedriften er fortsatt forpliktet til å betale OU-premie for hele 2021. Dette er på bakgrunn av bedriftens tariffavtale.
  • Faktura for både 1. og 2. kvartal 2021 vil tidligst komme i september. Faktura for 3. kvartal vil deretter komme som ordinært i oktober.

OU-samordningen beklager de ulemper dette måtte ha for bedriften.

Ved ytterligere spørsmål omkring faktura for OU-premie, kan vi kontaktes på faktura@afp.no, eller tlf: 22 98 98 00