Forsinket trygdeoppgjør – regulering av slitertillegg

Som følge av forsinket trygdeoppgjør i 2020 gjennomfører Fellesordningen i disse dager regulering av slitertillegg under utbetaling. Slitertillegget reguleres tilsvarende alderspensjon under utbetaling.

Reguleringen gjøres med tilbakevirkende kraft til 1. mai 2020. Slitertillegg med uttaksdato 1. mai 2020 eller senere vil bli beregnet med ny G og differansen vil bli etterbetalt.

Reguleringene og etterbetalingene blir gjennomført som en engangsutbetaling utenom den månedlige utbetalingen av slitertillegg.

Les mer om trygdeoppgjøret hos regjeringen.no