Trygdeoppgjøret 2020 er utsatt til høsten

Dette medfører at regulering av AFP under utbetaling, samt slitertillegg under utbetaling, ikke vil skje før til høsten.

Reguleringen vil fortsatt ha virkningstidspunkt 1. mai 2020, slik at det vil bli foretatt en etterbetaling når reguleringen er klar.

Utsettelsen betyr også at slitertillegg som tas ut med virkning fra 01.05.2020 vil bli beregnet med dagens G-verdi, og deretter korrigert og etterbetalt når trygdeoppgjøret er klart.

Les mer hos regjeringen.no