Vil du lære mer om AFP?

Ta kontakt med oss dersom din bedrift eller organisasjon trenger foredragsholder eller ønsker kurs om AFP.
Her er et utvalg av tema som vi gjennomgår i foredragene våre:
  •     Hva er AFP, og hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?
  •     Hva skal til for å få AFP?
  •     Hvordan blir en bedrift tilsluttet Fellesordningen?
  •     Finansiering og premiebetaling
  •     Hvor mye utgjør AFP–pensjonen?
  •     Hvorfor fikk vi en pensjonsreform og hvordan påvirker den arbeidsgivere og arbeidstakere?

Vi skreddersyr naturligvis også foredrag avhengig av hvilke problemstillinger som er mest aktuelle for din bedrift⁄organisasjon.

Ta kontakt med kommunikasjonssjef, Svein Aartun Bye, for mer informasjon og for å gjøre en avtale:

Telefon: 22989808
E–post: svein@afpslv.no