Maritime arbeidstakere tas inn i AFP-ordningen

I forbindelse med omleggingen av Pensjonstrygden for sjømenn, heves pensjonsalderen for deler av arbeidstakerne til sjøs, noe som fører til at disse vil kunne bli omfattet av privat AFP.
Det er lagd særlige regler og tilpasninger som er aktuelle for bedrifter som har maritime arbeidstakere. Se oversikten her.

Det henvises spesielt til en særskilt søknadsprosess for å få omfattet ansatte som utfører arbeid på utenlandskregistrerte skip (uansett farvann), eller på flyttbare innretninger utenfor norsk sokkel.