Nå kan du søke slitertillegg

Det er nå åpnet for å søke slitertillegg fra både Sliterordningen og SO Spekter.
Slitertillegget er en ekstra ytelse som kan gis til de som starter uttak av privat AFP ved 62, 63 eller 64 år uten at de har arbeidsinntekt ved siden av. Reglene for tildeling av slitertillegg finner du på www.slitertillegg.no

Det første årskullet som kan søke slitertillegg er de som er født i 1957. Siden oppstarten av søknadsmottak har blitt noe forsinket, er det besluttet at man frem til og med 31.03.2020 kan søke slitertillegg med oppstartstidspunkt tilbake i tid.

Det kan tidligst søkes uttak fra og med måneden etter at man fyller 62 år og tidligst fra den måneden man starter uttak AFP. Det kan tidligst søkes fire måneder før ønsket uttakstidspunkt.


SØKNADSSKJEMA FOR SLITERTILLEGG FINNER DU HER