Hurtigbåtforbundet og Kystrederiene blir deltakere i AFP-ordningen

Som følge av omleggingen i Pensjonstrygden for Sjømenn (PTS) som trådte i kraft 1. januar 2020, ble det aktuelt for arbeidsgiverorganisasjoner innenfor maritim sektor å inngå avtaler med AFP-bilag for skip og flyttbare innretninger.
Omleggingen av PTS hever pensjonsalderen for deler av arbeidstakerne til sjøs, noe som fører til at disse nå vil kunne bli omfattet av AFP i privat sektor.

Hurtigbåtforbundet og Kystrederiene har som følge av dette søkt om å bli deltakere i Fellesordningen for AFP. Deltakelsen er forankret ved vedtekstendring hos Fellesordningen for AFP.