Nyhetsbrev

Fellesordningen for AFP relanserer sitt nyhetsbrev
Fellesordningen for AFP administrerer AFP i privat sektor, Sluttvederlagsordningen og Sliterordningen på vegne av partene i privat sektor. Vi har nå gjenåpnet vår tjeneste med nyhetsbrev, og vi vil med jevne mellomrom sende ut informasjon om regelverk, premie og informasjonsaktiviteter knyttet til ordningene.

Informasjonen i vårt nyhetsbrev er primært rettet til personer i administrative stillinger i bedrifter og organisasjoner som er tilsluttet ordningene.

Her kan du tegne deg for nyhetsbrevet.