Permitterte tas ut av fakturagrunnlaget for SO og OU

Partene har besluttet at 100% permitterte skal tas ut av fakturagrunnlaget for mars til juni 2020 for OU-fondet og andre kvartals faktura for Sliterordningen.

Fakturagrunnlaget hentes fra Aa-registeret, så for at de permitterte skal kunne unntas premie, må bedriften melde dette i A-meldingen.

Premiemodellen for AFP baserer seg på lønnsdata, så permitterte teller kun med i premiegrunnlaget her i den grad de mottar lønnsytelser fra arbeidsgiver.