Premie for 2019

I 2019 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være uendret fra 2018.

Årspremien for 2019 er av ordningens styre satt til 2,5 prosent av innberettet lønn. Det betales premie av den delen av lønnsutbetalingene til den enkelte som ligger mellom 1 G og 7,1 G, og kun for ansatte i aldersgruppen 13 til 61 år. Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. 

Les mer om premieberegning og fakturering på våre bedriftssider.