Premie for 2020

I 2020 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være uendret fra 2019.

Årspremien for 2020 er av ordningens styre satt til 2,5 prosent av innberettet lønn. Det betales premie av den delen av lønnsutbetalingene til den enkelte som ligger mellom 1 G og 7,1 G, og kun for ansatte i aldersgruppen 13 til 61 år. Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. 

Les mer om premieberegning og fakturering på våre bedriftssider.