Premie for 2021

Fellesordningen for AFP administrerer fakturering av premie for tre forskjellige ordninger. Ikke alle bedrifter er omfattet av alle tre ordningene. Dette avhenger av hvilke overenskomster man er omfattet av.

For Fellesordningen for AFP er årspremien i 2021 satt til 2,5 prosent av innberettet lønn. Det betyr at satsen er uendret fra 2020. Premie beregnes av den delen av lønnsutbetalingene til den enkelte som ligger mellom 1 G og 7,1 G, og kun for ansatte i aldersgruppen 13 til 61 år. Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. Her finner du mer informasjon om premie til Fellesordningen for AFP.

 

For Sliterordningen er premiesatsen den samme som gjaldt for Sluttvederlagsordningen til og med 2018. Denne utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke og utgjør 20 kroner per måned for en fulltidsansatt. Se full oversikt over satsene på www.sliterordningen.no

 

I tillegg fakturerer Sluttvederlagsordningen fortsatt premie til O/U-fondene. Denne premien utgjør også en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke og er 46 kroner per måned for en fulltidsansatt. Full oversikt over satsene finner du her.