Siste frist for å søke slitertillegg tilbake i tid er 31. mars 2020

Hvis du ønsker å starte uttak av slitertillegg tilbake i tid, må du søke før 31. mars.
I forbindelse med oppstart av Sliterordningen besluttet styret at det frem til 31. mars 2020, skulle være mulig å søke slitertillegg med oppstart tilbake til 2019, forutsatt at man hadde startet uttak av AFP. Etter denne dato vil det kun være mulig å søke uttak av slitertillegg frem i tid, det vil si tidligste uttak den første i måneden etter at du har sendt søknaden.

Det er fortsatt slik at du må ha startet uttak av AFP til samme tid, eller tidligere, for å kunne starte uttak av slitertillegg.