Fakturering i andre kvartal og tilpasset premiegrunnlag

I premieberegningen for AFP er det så langt ikke tatt hensyn til at «trekk i lønn for ferie» har blitt skilt ut som en egen beskrivelse i innrapporteringen via A-meldingen til Skatteetaten.

Dette fradraget ble inkludert i premiegrunnlaget ved et styrevedtak 13. august d.å.  «Trekk i lønn for ferie» vil dermed bli inkludert (fratrukket) premiegrunnlaget fra og med faktura for tredje kvartal 2018.

Premiemodellen vil sørge for at samlet årspremie for 2018 blir korrekt. Alle beløp rapportert på posten "trekk i lønn for ferie" i løpet av 2018 vil med dette bli hensyntatt. Det er dermed ikke behov for bedriften å kontakte Fellesordningen for AFP. Bedrifter som av særlige likviditetshensyn har behov for å få en tidligere korrigering, kan ta kontakt.