De siste tre årene før fylte 62 år – ytelser uten motsvarende arbeidsplikt

Fellesordningen for AFP har publisert en utdypende veileder til vedtektenes vilkår knyttet til ytelser uten motsvarende arbeidsplikt de siste tre årene før fylte 62 år (vedtektenes §3-7).
Veilederen finner du under omtalen av den aktuelle bestemmelsen.