Til hovedinnhold
Arbeidsgiverskjema

For at Fellesordningen skal kunne behandle mottatte AFP–søknader trenger vi opplysninger fra arbeidsgiver om arbeidstakerens arbeidsforhold hos arbeidsgiver. Når en ansatt hos en tilsluttet bedrift søker om ny AFP, vil arbeidsgiver derfor få tilsendt et elektronisk skjema i bedriftens Altinnpostkasse. Dette vil også bli varslet per brev til bedriftens postadresse knyttet til det juridiske organisasjonsnummeret. Skjemaet må fylles ut av arbeidsgiver og returneres elektronisk til Fellesordningen for AFP for at AFP–søknadene skal kunne saksbehandles.

Papirskjema for arbeidsgiver

Det enkleste er å fylle ut det elektroniske skjemaet som kommer til bedriftens postkasse i Altinn. Om bedriften av ulike grunner ikke kan fylle ut skjemaet i Altinn, kan arbeidsgiverskjemaet på papir benyttes.

Skjemaet sendes inn til Fellesordningen for AFPs postboks.

Arbeidsgiverskjema