ArbeidsgiverSkjema skjemaer

Utfylling av arbeidsgiverskjema
For at Fellesordningen skal kunne behandle mottatte AFP–søknader trenger vi opplysninger fra arbeidsgiver om arbeidstakerens arbeidsforhold hos arbeidsgiver. Når en ansatt hos en tilsluttet bedrift søker om ny AFP, vil arbeidsgiver derfor få tilsendt et elektronisk skjema i bedriftens Altinnpostkasse. Dette vil også bli varslet per brev til bedriftens postadresse knyttet til det juridiske organisasjonsnummeret. Skjemaet må fylles ut av arbeidsgiver og returneres elektronisk til Fellesordningen for AFP for at AFP–søknadene skal kunne saksbehandles.

Adresse på varsel om arbeidsgiverskjema
Ønsker du å få tilsendt varslene på e-post eller på en annen postadresse kan du gi beskjed om dette til oss på e-post.

Vi trenger informasjon om hvilke(t) juridiske nummer det gjelder og adresse(ne) varslene skal sendes til.

NB: Endringen må gjelde for hele det juridiske organisasjonsnummeret.

Brukerveiledning
Det er utarbeidet en brukerveiledning som viser utfylling av arbeidsgiverskjemaet trinn for trinn, samt viser hvordan man får delegert rettigheter til skjemaet.

Veiledningen finner du her.

Papirskjema for arbeidsgiver.
Dersom du ikke har tilgang til Altinn og ønsker å fylle ut arbeidsgiverskjemaet på papir kan du laste ned dette her.

Bruker du nettleseren Crome?
I så fall kan du få problemer med å sende inn arbeidsgiverskjemaet. Vi anbefalere derfor å bruke en annen nettleser når du skal fylle ut skjemaet.