Vilkår for AFP

Selv om du jobber i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilag må visse krav til arbeidsforholdet være oppfylt for at du kan få AFP. Vilkårene vurderes ved to tidspunkter;  62-årsdagen din og datoen du vil ta ut AFP fra (uttakstidspunktet). Disse tidspunktene er ofte ikke sammenfallende.

Alle vilkårene må oppfylles for å få AFP. Under er vilkårene delt inn i disse to kategoriene for å gjøre det enklere for deg å få oversikt over regelverket. I vedtektene for Fellesordningen for AFP står vilkårene beskrevet i detalj.

Bedrift