Ansiennitet

Av vilkårene som knytter seg til 62-årsdagen, er ansiennitetstid det viktigste.

Hovedregelen

Ansiennitetsperioden er de siste ni årene før du fyller 62 år.

For å kunne få AFP, må du i syv av de siste ni år før du fyller 62 år være i arbeid i en (eller flere) AFP-bedrift(er). Arbeidsforholdet må være ditt hovedarbeidsforhold, og du må ha en stillingsandel på minst 20 prosent. Din pensjonsgivende inntekt (lønn mv.) fra bedriften må i tillegg være høyere enn dine øvrige inntekter.

For at du skal kunne få ansiennitet for en periode, må bedriften(e) du er ansatt i være tilsluttet AFP-ordningen i samme periode.

Overgangsregler

For deg som er født i årene 1944 til 1954 kreves det færre år ansiennitet:

1944 til 1951: 3 av 5 år
1952: 4 av 6 år
1953: 5 av 7 år
1954: 6 av 8 år

Ansiennitet fra andre AFP-ordninger i privat sektor

Ansiennitet fra de gamle AFP–ordningene til Arbeidsgiverforeningen Spekter og Finans Norge (tidligere Finansnæringens Arbeidsgiverforening) er likestilt med ansiennitet fra Fellesordningen for AFP.

Du kan, som hovedregel, ikke ta med deg ansiennitet fra offentlig eller kommunal AFP-ordning inn i Fellesordningen for AFP.

Viktig å merke seg

Fra du fyller 53 år (når ansiennitetsperioden starter), bør du være oppmerksom dersom det skjer endringer i ansettelsesforholdet ditt. I verste fall kan retten til AFP bortfalle på bakgrunn av slike endringer. Det er derfor viktig å være klar over at hendelser, som for eksempel jobbskifte sent i karrieren, kan påvirke din rett til å få AFP. Dersom du planlegger å ta ut AFP, er det viktig at du undersøker disse reglene nøye.