Utestasjonering

Hva skjer med AFP dersom jeg blir stasjonert i utlandet?

Tidligere kunne du som regel ikke opparbeide deg ansiennitet i Fellesordningen for AFP dersom du var utestasjonert. Dette ble endret i januar 2012, og du har nå mulighet til å bygge ansiennitet mens du er utestasjonert. Etter de nye reglene kan du som er tilknyttet utenlandsk enhet, etter nærmere angitte vilkår, anses for å ha vært omfattet av Fellesordningen også i utestasjoneringsperioden.

Dette gjelder kun dersom det norske foretaket har fått godkjent søknad av Fellesordningen om at alle utestasjonerte arbeidstakere i foretaket skal være omfattet. Endringene gjelder bare for søknader med uttakstidspunkt for AFP fra og med 1. januar 2012.

Ta kontakt med din bedrift dersom du er usikker på om bedriften din har fått innvilget slik søknad.