Annen AFP

Hva skjer om jeg har mottatt AFP fra stat, kommune, eller fra de gamle AFP-ordningene?

Har du mottatt offentlig AFP (statlig eller kommunal) eller AFP i privat sektor etter gammel ordning, kan du ikke få ny AFP fra Fellesordningen. Det er heller ikke mulig å bytte fra gammel til ny AFP-ordning.

Hva gjør jeg dersom jeg har gammel AFP og ønsker å endre grad?

Dersom du har gammel AFP og ønsker å endre grad på denne skal du kontakte NAV og si i fra om endring i inntekten din.

Slik inntekstendring sender du skriftlig til NAV Pensjon på følgende adresse:

NAV Pensjon

Postboks 6600 Etterstad

0607 Oslo