Krav til lønn Premie

På det tidspunktet du vil ta ut AFP, må du ha en pensjonsgivende månedsinntekt som omregnet til årsinntekt utgjør mer enn 1 G (96.883 kr pr. 01.05.18). Du må også ha hatt en årsinntekt i det foregående inntektsåret som er over gjennomsnittlig grunnbeløp (93.634 kr for 2017).