Søk AFP

Hvordan søker jeg om AFP?

For å starte uttak av AFP, må du samtidig starte eller allerede ha startet uttak av alderspensjon fra folketrygden.

Søknad samtidig som man søker alderspensjon fra folketrygden

For å søke om alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor går du til www.nav.no, velger "Person - Din pensjon" og logger inn. Her får du søkt om alderspensjon og AFP i samme søknadsskjema. Ved å søke elektronisk, vil du vanligvis få kortere saksbehandlingstid.

Trenger du hjelp til å fylle ut elektronisk søknad, kan du kontakte NAV på telefon 55 55 33 34.

Dersom du ikke kan benytte elektronisk søknad, må du fylle ut skjema NAV 19-05.01 for alderspensjon, og eget skjema for AFP (se under). 

Søknad etter innvilget alderspensjon fra folketrygden.

Hvis du allerede har startet uttak av alderspensjon, må du benytte søknadsskjema på papir. Søknadsskjema for AFP finner du nedenfor.

Papirsøknadsskjema

Søker du på papirskjema, uten å ha startet uttak av alderspensjon fra folketrygden, må du sende to søknader; en til NAV om alderspensjon i folketrygden, og en til Fellesordningen for AFP om AFP. Papirsøknadsskjema finner du her.

Søker du elektronisk gjennom Din Pensjon fyller du ut kun ett skjema.
Når kan jeg søke?

Vi tar ikke imot søknader tidligere enn 4 måneder før ønsket uttakstidspunkt. Det er heller ikke mulig å søke tilbake i tid. Altså må søknaden være fremmet før ønsket uttakstidspunkt.

NB: Det er viktig å søke AFP mens du fortsatt er i arbeid. Slutter du i jobben din før ønsket uttakstidspunkt for AFP kan du miste retten til AFP.

Søknadsprosessen

I figuren under har vi illustrert søknadsprosessen for deg. Det tar normalt fire til seks uker før du får svar på din søknad.

Viktig å huske på når du skal søke AFP

1) Slutter du i jobben før ønsket uttaks-tidspunkt kan du miste retten til AFP

2) Du kan tidligst søke 4 måneder før ønsket uttak

3) Du kan ikke søke tilbake i tid

4) Ved å søke elektronisk forkortes normalt tiden det tar før du får svar