Søk AFP

Hvordan søker jeg om AFP?

For å søke om alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor, logg inn via Ditt NAV og søk elektronisk. AFP–søknaden en del av søknadskjemaet for alderspensjon i folketrygden. Ved å søke elektronisk får du søkt om alderspensjon og AFP samtidig, og dette vil vanligvis føre til kortere saksbehandlingstid. Har du ikke tilgang til internett, kan du kontakte ditt lokale NAV–kontor for å få hjelp til å fylle ut en elektronisk søknad.

Fornyet søknad etter innvilget alderspensjon fra Folketrygden.

Hvis du tidligere har søkt om alderspensjon og AFP (eller kun alderspensjon), må du benytte søknadsskjema på papir. Søknadsskjema for AFP finner du nedenfor.

Hvis du også skal søke alderspensjon fra Folketrygden på nytt, må du selv kontakte NAV Pensjon for å få deres søknadsskjema.

Papirsøknadsskjema

Søker du på papirskjema må du sende to søknader; en til NAV om alderspensjon i folketrygden, og en til Fellesordningen for AFP om AFP. Søker du elektronisk gjennom Din Pensjon fyller du ut kun ett skjema. Papirsøknadsskjema finner du her.

Husk at du uansett må søke om alderspensjon i folketrygden samtidig som du søker AFP. Dette er fordi AFP er et tillegg til alderspensjonen i folketrygden som bare kan tas ut sammen med alderspensjonen i folketrygden. Søknadskjema for alderspensjon i folketrygden får du hos NAV.

Når kan jeg søke?

Vi tar ikke imot søknader tidligere enn 4 måneder før ønsket uttakstidspunkt. Det er heller ikke mulig å søke tilbake i tid. Altså må søknaden være fremmet før ønsket uttakstidspunkt.

NB: Det er viktig å søke AFP mens du fortsatt er i arbeid. Slutter du i jobben din før ønsket uttakstidspunkt for AFP kan du miste retten til AFP.

Søknadsprosessen

I figuren under har vi illustrert søknadsprosessen for deg. Vår saksbehandlingstid er normalt en til to måneder.

Viktig å huske på når du skal søke AFP

1) Slutter du i jobben før ønsket uttaks-tidspunkt kan du miste retten til AFP

2) Du kan tidligst søke 4 måneder før ønsket uttak

3) Du kan ikke søke tilbake i tid

4) Ved å søke elektronisk forkortes normalt saksbehandlingstiden