Til hovedinnhold

Alle med registrert arbeidsforhold i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret får vist en Min Side ved å logge seg på. Denne viser kun navn, hvis man ikke har en relasjon til ordningene eller er i aldergruppen som kan søke slitertillegg.

Fellesordningen har ikke funnet noe unormal aktivitet på Min Side i perioden, og vi regner det som svært lite sannsynlig at noen er blitt skadelidende som følge av feilen.

Ettersom avviket innebar risiko for eksponering av persondata, er det sendt melding til Datatilsynet etter gjeldende regelverk. Hvis du har bekymringer knyttet til dine persondata og avviket, kontakt vårt personvernombud, Ane Apeland, på personvern@afp.no