Investeringskomitéen Premie

Investeringskomiteen

Investeringskomiteen er oppnevnt av styret i Fellesordningen for AFP og er et rådgivende organ for administrasjonen i forhold til forvaltning av ordningens kapital.

Komiteen har 4 medlemmer hvor to utpekes av LO og to utpekes av NHO.

Investeringskomiteens sammensetning:

Utpekt av LO:

Siv Schau (økonomisjef, LO)

Kjetil Staalelsen (spesialrådgiver, LO)

Utpekt av NHO:

Anders Nordvoll (porteføljeforvalter, NHO)

Tom Jarneid (daglig leder, Telenor Kapitalforvaltning AS)

aktuelt regelverk

Investeringskomitens sammensetning følger av vedtektenes § 6-2 2. ledd