Til hovedinnhold

Investeringskomitéen

Investeringskomitéen

Investeringskomiteen er oppnevnt av styret i Fellesordningen for AFP og er et rådgivende organ for administrasjonen i forhold til forvaltning av ordningens kapital. Komitéen har således en rådgivende funksjon overfor både Fellesordningens administrasjon og styret i forhold til forvaltning av ordningens kapital, dette kan blant annet være innenfor: 

  • Forslag til endringer i kapitalforvaltningsstrategien.
  • Organiseringen av kapitalforvaltningen slik at lovens krav om forsvarlighet er oppfylt.
  • Bistå til at internkontrollen av kapitalforvaltningen er forsvarlig ivaretatt.
  • Følge opp porteføljens avkastningsutvikling og utvikling av risiko i avkastningen.
Komitéens sammensetning

Komiteen har 4 medlemmer, hvorav to utpekes av LO og to utpekes av NHO.

For tiden utgjør disse investeringskomitéen:

Utpekt av LO:

  • Siv Schau (økonomisjef, LO)
  • Kjetil Staalelsen (spesialrådgiver, LO)

Utpekt av NHO:

  • Anders Nordvoll (porteføljeforvalter, NHO)
  • Tom Jarneid (daglig leder, Telenor Kapitalforvaltning AS)

 

Aktuelt regelverk

Investeringskomiteens sammensetning følger av vedtektenes § 6-2 2.ledd