Til hovedinnhold
Ansvarsområder

Fellesordningen og arbeidslivsorganisasjonene har ulike oppgaver og ansvar. Dette gjelder spesielt innmelding, utmelding  virksomhetsorverdragelse og lignende. Det er viktig at vi får riktig og rask beskjed fra dere. Feil informasjon kan i verste fall påvirke hvorvidt en arbeidstaker i en bedrift får AFP innvilget eller ikke.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker å samarbeide om informasjonstiltak ut mot bedrifter eller har andre spørsmål.

Meldeplikt

Arbeidsgiverorganisasjoner skal sende Fellesordningen kopi av alle tariffavtaler/overenskomster som omfatter AFP/Sliterordningen/OU-samordningen, samt meldinger om punktene under. Dersom den tilsluttede bedriften ikke er medlem av en arbeidsgiverorganisasjon er det arbeidstakerorganisasjonen som skal sende kopi av avtaler og meldinger til Fellesordningen.

Meldinger skal sendes om:

  • Et foretaks tilslutning. Meldingen må inneholde informasjon om avtaleområdet som tilslutningen gjelder og det tidspunkt tariffavtalen gjelder fra.
  • Overdragelse av virksomhet, sammenslåing med annet foretak, eller deling. Det må opplyses om hvorvidt tariffavtalen skal videreføres eller ikke til det overtakende foretaket.
  • Uttreden etter oppsigelse av tariffavtale. Meldingen må inneholde informasjon om tidspunkt den avtalte tariffperiode utløper.

Før meldingen sendes Fellesordningen, skal organisasjonen kontrollere at vilkårene for tilslutning, videreføring eller oppsigelse er oppfylt. Hvis meldingen bare gjelder en eller flere avgrensede enheter av et foretak skal meldingen identifisere enheten(e).

Meldingsportal

For innmelding av tariffbundne bedrifter via web, benytt vår meldingsportal ved å trykke på knappen under.