Revisor

KPMG AS, ved statsautorisert revisor Svein Wiig, er Fellesordningens revisor.

Fellesordningens revisor er valgt i henhold til AFP–vedtektenes § 6–6.