Organisasjoner

Parter som deltar i Fellesordningen for AFP

Arbeidsgiverforeninger:

Arbeidstakerorganisasjoner:
Samtlige forbund innenfor LO som er part i tariffavtale i privat sektor, samt LO Stat.
Samtlige forbund innenfor YS som er part i tariffavtale i privat sektor, samt YS Spekter.