Hva er afp

Hva er Privat AFP?


Les mer
Les om vilkårene

Les om vilkårene for AFP


Les mer
Søk afp

Søk AFP


Les mer
Sjekk status

Sjekk status på søknad


Les mer

 

Aktuelt

Vedtektene for AFP er endret for å ta hensyn til de nye lønnskategoriene i offentlig rapportering. Endringen er utformet slik at fakturagrunnlaget skal holdes så likt som praktisk mulig. Lønnskategoriene som inngår i fakturagrunnlaget er listet i et nytt vedlegg 7 til vedtektene.
Ønsker du en gjennomgang eller oppfriskning på regelverket for Privat AFP og Sluttvederlagsordningen?
I forbindelse med aktuelle nedbemanninger i flere bransjer og selskap, ønsker Fellesordningen å belyse våre vedtekter knyttet til ytelser uten motsvarende arbeidsplikt.