Hva er afp

Hva er Privat AFP?


Les mer
Les om vilkårene

Les om vilkårene for AFP


Les mer
Søk afp

Søk AFP


Les mer
Sjekk status

Sjekk status på søknad


Les mer

 

Aktuelt

Fra 1. juli 2016 endret Regjeringen permitteringsreglene og utvidet perioden med dagpenger til 52 uker. Rettighetene til AFP påvirkes ikke av endringen, da vårt regelverk forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i permimitteringslønnsloven med tilhørende forskrift.
I 2017 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være uendret fra 2016.
Årsrapporten for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen er nå tilgjengelig på vår nettside.