Hva er afp

Hva er Privat AFP?


Les mer
Les om vilkårene

Les om vilkårene for AFP


Les mer
Søk afp

Søk AFP


Les mer
Sjekk status

Sjekk status på søknad


Les mer

 

Aktuelt

Fellesordningen for AFP endrer purregebyr til kr 70,- i 2017.
Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen har fra og med tredje kvartal 2016 innført en nedre grense på 100 kroner for utsendelse av faktura.
Fra 1. juli 2016 endret Regjeringen permitteringsreglene og utvidet perioden med dagpenger til 52 uker. Rettighetene til AFP påvirkes ikke av endringen, da vårt regelverk forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler i permimitteringslønnsloven med tilhørende forskrift.