Hva er afp

Hva er Privat AFP?


Les mer
Les om vilkårene

Les om vilkårene for AFP


Les mer
Søk afp

Søk AFP


Les mer
Sjekk status

Sjekk status på søknad


Les mer

 

Aktuelt

Fakturaer som faktureres fra og med 1. januar 2019 betales direkte til Fellesordningen for AFP. Bankinformasjon finnes på faktura.
I forbindelse med innføringen av ny premiemodell i 2018 ble den kvartalsvise faktureringen forskjøvet en måned i forhold til gammel modell. Dette betyr at premie for fjerde kvartal nå blir fakturert og utsendt i januar, med forfall i februar.
I 2019 blir premiesatsen for privat AFP 2,5 prosent. Dette betyr at satsen vil være uendret fra 2018.