Hva er afp

Hva er Privat AFP?


Les mer
Les om vilkårene

Les om vilkårene for AFP


Les mer
Søk afp

Søk AFP


Les mer
Sjekk status

Søk slitertillegg


Les mer

 

Aktuelt

Trenger du en gjennomgang eller oppfriskning på regelverket og vilkårene for AFP i privat sektor og slitertillegg? Meld deg på digitalt informasjonsmøte.
Vedtektsendring åpner for opptjening av ansienitet knyttet til permisjoner grunnet fødsel eller adopsjon, samt omsorgsoppgaver
I forbindelse med omleggingen av Pensjonstrygden for sjømenn, heves pensjonsalderen for deler av arbeidstakerne til sjøs, noe som fører til at disse vil kunne bli omfattet av privat AFP.