Til hovedinnhold

SØKER – Skal du søke AFP i privat sektor?

Her finner du informasjon om vilkår, søknadsprosess og andre forhold rundt uttak av AFP.

BEDRIFT – Trenger du informasjon om premie eller tilslutning?

Her finner du informasjon om hva det betyr at bedriften er tilsluttet Fellesordningen for AFP og hvilke krav og plikter dette stiller til bedriften.