Til hovedinnhold
Fellesordningen for AFP

Fellesordningen for AFP er en tariffestet ordning som administrerer AFP-ordningen i privat sektor. Fellesordningen for AFP krever inn premier fra bedriftene som er tilsluttet ordningen, og saksbehandler søknader om AFP fra arbeidstakere. Foruten å administrere AFP-ordningen i privat sektor, administrerer Fellesordningen Sliterordningen og OU-samordningen. I tillegg saksbehandler Fellesordningen søknader om slitertillegg for SO Spekter. 

Sliterordningen

Sliterordningen er en tariffestet ordning som skal yte en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år og som ikke har arbeidsinntekt ved siden av. 

En tilsvarende ordning (SO Spekter) er etablert innenfor Spekters tariffområder. Fellesordningen for AFP er satt til å administrere behandling av søknader om slitertillegg fra både Sliterordningen og SO Spekter. Videre står Fellesordningen for innkreving av premie for Sliterordningen. Regelverket i de to ordningene er identisk.

OU-samordningen

OU-samordningen er en ordning med formål å tildele økonomiske midler til tariffestede opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond) som er etablert av organisasjoner i norsk arbeidsliv. OU-samordningen krever inn premie fra bedriftene tilsluttet ordningen, og tilordner dette til arbeidslivsorganisasjonene. Fellesordningen for AFP administrerer OU-samordningen.

Kurs & foredrag

Fellesordningen for AFP besøker gjerne din bedrift for å snakke om AFP og AFP-ordningen. Trykk her for mer informasjon.

Kontakt

Henvendelser fra søkere og bedrifter:
Sentralbord
22 98 98 00

Administrerende direktør (konstituert):
Svein Aartun Bye
svein@afp.no