Til hovedinnhold

Personvern (sist oppdatert:18.11.2021)

Personvernerklæring

Fellesordningen for avtalefestet pensjon (heretter Fellesordningen) er en tariffbasert ordning. Som sekretariat for ordningen har vi fått i oppdrag å behandle innkomne søknader om avtalefestet pensjon (heretter AFP), samt å kreve inn premie fra foretak som er tilsluttet ordningen.

Fellesordningen har også inngått avtale med Sliterordningen opprettet av LO og YS, Spekter sin sliterordning og OU-samordningen om administrasjon av ulike oppgaver på vegne av ordningene. Det er inngått databehandleravtaler med de nevnte ordningene, og Fellesordningen opptrer ved utførelsen av oppgaver for disse ordningene, som databehandler.

For å kunne utføre oppgavene, er det nødvendig å behandle enkelte personopplysninger.

Denne personvernerklæringen retter seg i hovedsak mot personer som sender inn søknad om AFP eller slitertillegg, personer som er eller har vært ansatt i foretak som er tilsluttet ordningene, brukere av foretaksportalen, nyhetsbrevabonnenter og besøkende på våre nettsider.

Som både behandlingsansvarlig og databehandler, behandler vi dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

Erklæringen gjelder for innsamling av opplysninger fra vårt nettsted og generell informasjon om hvordan vi ellers behandler personopplysninger som ledd i vår virksomhet.

Det er viktig for oss at dine personopplysninger og din personlige integritet beskyttes og at vi behandler informasjon og de personopplysninger som vi har om deg på en lovlig og transparent måte i tråd med personvernregelverket.

Om våre behandlinger

Denne personvernerklæringen vil gi deg informasjon om hvordan og hvorfor vi i Fellesordningen behandler personopplysningene om deg. Om du er usikker på hva enkelte ord og uttrykk betyr, kan du finne forklaringer av forskjellige personvernbegreper på Datatilsynets hjemmesider .

Behandlingsansvarlig og databehandler

Fellesordningen er behandlingsansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i tilknytning til avtalefestet pensjon. Fellesordningen er databehandler for Sliterordningen og OU-samordningen.

Kontakt
Fellesordningen har utnevnt et personvernombud. Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger som Fellesordningen gjør på egne vegne eller på vegne av andre ordninger, kan du ta kontakt med personvernombudet per epost personvern@afp.no.

Personvernerklæring

Om du ønsker å lese vår personvernerklæring i pdf-format, kan du laste den ned ved å trykke på lenken under.

Personvernerklæring