Til hovedinnhold

Personvern (sist oppdatert:20.02.2024)

Generelt

Det er viktig at du føler deg trygg på hvordan Fellesordningen ivaretar ditt personvern. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Fellesordningen for avtalefestet pensjon (heretter «Fellesordningen») behandler og beskytter personopplysningene dine. Formålet med personvernerklæringen er blant annet å gi deg informasjon om hvilke personopplysninger Fellesordningen kjenner til om deg, hvorfor Fellesordningen behandler disse opplysningene og hvem Fellesordningen deler opplysningene med. Personvernerklæringen gir deg også ytterligere informasjon om dine rettigheter.

Fellesordningens roller

Fellesordningen er behandlingsansvarlig for den behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Fellesordningen opptrer som behandlingsansvarlig ved

  • Behandling av søknader om avtalefestet pensjon (heretter «AFP»)
  • Klagebehandling
  • Innkreving av pensjonspremier fra tilsluttede virksomheter
  • Kapitalforvaltning
  • Alminnelig administrasjon knyttet til Fellesordningen som virksomhet og arbeidsgiver

I tillegg har Fellesordningen påtatt seg en rekke administrative oppgaver for Sliterordningen, SO Spekter og OU-samordningen. Fellesordningen opptrer som databehandler ved utførelsen av disse oppgavene, men har felles behandlingsansvar med ordningene for nettsiden.

Sliterordningen, SO Spekter og OU-samordningen har egne personvernererklæringer. Fellesordningen har utarbeidet disse på vegne ordningene. Personvernerklæringene er tilgjengelige i kolonnen til høyre.

Videre fremstilling

Denne personvernerklæringen er strukturert tematisk som spørsmål og blir oppdatert fortløpende. Den nyeste versjonen av personvernerklæringen er publisert på denne siden, og du vil finne dato for sist gang denne erklæringen ble oppdatert øverst på siden.

Kontakt

Hvis du har spørsmål knyttet til denne erklæringen, behandlingen av personopplysningene dine eller vil håndheve rettighetene dine, kan du kontakte Fellesordningens personvernombud:

  • E-post: personvern@afp.no
  • Telefon: +47 229 89 800
  • Brevpost: Postboks 286, 1326 Lysaker

Datatilsynet er tilsynsmyndighet for Fellesordningens behandling av personopplysninger. Hvis du ikke er fornøyd med svaret du har fått fra Fellesordningen, kan du klage til Datatilsynet.

Personvernerklæring

Om du ønsker å lese våre personvernerklæringer i pdf-format, kan du laste dem ned ved å trykke på lenkene under.

Personvernerklæring Fellesordningen for AFP

Personvernerklæring Sliterordningen og SO-Spekter

Personvernerklæring OU-samordningen