Til hovedinnhold
Vedtekter

Fellesordningen for AFPs kvalifiseringsvilkår for AFP følger av ordningens vedtekter. Du kan laste ned vedtektene og vedtektenes vedlegg ved å klikke på ikonene i høyremenyen. 

Hvordan endres vedtektene?

For at vedtektene skal kunne endres, må endringsforslaget  først behandles i et styremøte hvor det bestemmes at det skal sendes ut på høring til deltakende organisasjoner. Etter høringsfristens utløp, behandles saken en siste gang i Fellesordningens styre. 

Når styret har vedtatt vedtektsendringen, sendes søknad til Arbeids- og inkluderingsdepartementet om at endringen skal godkjennes i henhold til AFP-tilskottsloven § 19. Endringens ikrafttredelse vil som regel settes til den dato departementet har gitt sin godkjennelse.