Til hovedinnhold
Tariffavtalen omfatter alle

Når bedriften får tariffavtale med AFP er hovedregelen at alle ansatte er med, uavhengig om de er fagorganisert. Dette gjelder også sesongarbeidere, vikarer og lærlinger.

Gjelder tariffavtalen bare for én eller flere avgrensede enheter av et foretak (herunder geografisk adskilt) er det bare de ansatte i de tilsluttede enhetene som er omfattet.

Som arbeidsgiver må du som følge av dette betale for alle ansatte i omfattede enheter fra de fyller 13 år til og med det året de fyller 61 år. Det finnes likevel noen forhold som gjør at du kan søke fritak for enkelte grupper ansatte.

Aktuelt regelverk

Fritak for ansatte med offentlig AFP er nedfelt i Fellesordningens vedtekter § 2–6 femte ledd.

Fritak for ansatte som tidligere har hatt en lavere aldersgrense enn 67 år er nedfelt i § 2–6 fjerde ledd.

Medregnet tjenestetid er nedfelt i § 2-6 niende ledd og betaling av egenandel er nedfelt i §2-13 femte ledd.