Til hovedinnhold
Kontroll av faktura

På fakturaen fremkommer det opplysninger som det er viktig at arbeidsgiver kontrollerer. Fakturaene er basert på informasjon som arbeidsgiver har meldt via A-meldingen. Det betyr at eventuelle korreksjoner i premiegrunnlaget også gjøres via A-meldingen. Fellesordningen for AFP innhenter informasjon Aa–registeret og Skatteetaten.

I uttrekksmenyen under fremkommer de ulike elementene av fakturaen.

Avvik på fakturaen

Avvik på antall ansatte skyldes manglende eller ukorrekt innrapportering av bemanningsendring i NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister. For at fakturaen skal bli riktig er det viktig at arbeidsgiver til enhver tid holder informasjonen i Aa- registeret oppdatert.

Premien beregnes basert på innrapporterte lønnsdata til SKD. Feil i premiegrunnlaget som skyldes feil i innrapportering av lønnsdata til SKD, vil automatisk bli korrigert på neste faktura dersom innrapporteringen er rettet hos SKD.