Til hovedinnhold
Kontroller fakturaen

På fakturaen er det mange opplysninger som det er viktig at du kontrollerer. Fakturaene er basert på informasjon som du som arbeidsgiver selv har meldt via A-meldingen. Det betyr at eventuelle korreksjoner i premiegrunnlaget også gjøres via A-meldingen. Fellesordningen for AFP henter informasjon Aa–registeret og Skatteetaten.

I uttrekksmenyen under guider vi deg gjennom de ulike elementene i fakturaen.

Feil i fakturaen

Feil i antall ansatte skyldes vanligvis feil eller manglende innrapportering i NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister. For at fakturaen skal bli riktig er det viktig at dere til enhver tid oppdaterer informasjonen som er registrert der.

Premien beregnes basert på innrapporterte lønnsdata til SKD. Feil i premiegrunnlaget som skyldes feil i innrapportering av lønnsdata til SKD, vil automatisk bli korrigert på neste faktura dersom innrapporteringen er rettet hos SKD.