Til hovedinnhold
Aa- registeret

Fakturaen er basert på informasjon som arbeidsgiver har meldt via A-meldingen.  Feil i antall ansatte skyldes ofte feil eller manglende innrapportering i NAVs Arbeidsgiver- og arbeidstakerregister. For at fakturaen skal bli riktig er det viktig at arbeidsgiver til enhver tid holder informasjonen i Aa- registeret oppdatert ved å korrigere A- meldingen.

 

Inntektsopplysninger

Premien beregnes basert på innrapporterte lønnsdata til SKD (Skattedirektoratet). Feil i premiegrunnlaget som skyldes feil i innrapportering av lønnsdata til SKD, vil automatisk bli korrigert på neste faktura dersom innrapporteringen er rettet hos SKD.

I uttrekksmenyen under fremkommer fakturaens ulike elementer.