Til hovedinnhold
Premie for gammel ordningen

Bedrifter som har vært tilsluttet Fellesordningen før 1. januar 2011, betalte premie for å sluttfinansiere pensjonsutgifter i denne ordningen ut 2015. Dette vil også gjelde bedrifter som etterfaktureres ved sen registrering av tilslutning til ordningen.

Bedrifter som hadde arbeidstakere som benyttet seg av den gamle AFP–ordningen i Fellesordningen for AFP, betalte en egenandel som utgjorde 25 prosent av den enkelte arbeidstakers pensjon.

Månedspremiene for gammel AFP er:

 

Arb.tid 30 t. eller mer/uke 

Arb.tid 20 til 29 t/uke 

Arb.tid 4 til 19 t/uke 

2012

 NOK 120

 NOK 78

NOK 68

2013

 NOK 118

 NOK 77

NOK 67

2014

 NOK 66

 NOK 43

 NOK 38

2015

 NOK 20

 NOK 13

 NOK 11

 

Bedriftene må betale arbeidsgiveravgift av premien til gammel AFP og eventuell egenandel. 

Bestemmelsene om premiebetaling for gammel AFP er nedfelt i AFP-tilskottslovens § 22 og i vedtektenes § 2-14.

Bedrifter som kun har deltatt i de gamle AFP–ordningene i Spekter eller daværende Finansnæringens Arbeidsgiverforening, vil ikke bli krevd for premier eller egenandel til gammel AFP. Disse bedriftene vil finansiere utbetalingene til sine pensjonister i samsvar med reglene for disse ordningene.