Til hovedinnhold

Hva skjer med AFP ved streik

For arbeidstaker

Å bli tatt ut i lovlig arbeidskonflikt/streik har ingen konsekvenser for din mulighet til å kvalifisere til AFP.

Arbeidstakere som er tatt ut i lovlig arbeidskonflikt, i henhold til arbeidstvistloven, anses for å være ansatt og reell arbeidstaker etter AFP-vedtektene i den tid de er tatt ut i streik. Dette gjelder både i ansiennitetsperioden, det vil si perioden fra 53 til 62 år, og ved uttakstidspunktet og tre år før dette.

Å bli tatt ut i lovlig arbeidskonflikt/streik har ingen konsekvenser for AFP under utbetaling.