Til hovedinnhold

Etterbetaling av NAV-ytelser påvirker ikke rett til slitertillegg

Sliterordningens styre har vedtatt en regelendring som gjør at etterbetaling av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger fra NAV, ikke vil medføre bortfall av slitertillegget. Dette gjelder kun dersom etterbetalingen er ment å dekke tapt arbeidsinntekt i perioden før første utbetaling av slitertillegg.

Regelendringen vil også gjelde for SO Spekter.

Regelendringen medfører at det legges til en bokstav (e) i § 9 fjerde ledd i «Regler om slitertillegg fra Sliterordningen» og i «Regler om slitertillegg fra SO Spekter». Endringen innebærer at sykepenger, arbeidsavklaringspenger og dagpenger fra NAV ikke skal medregnes i toleransebeløpet på kr. 15 000, så fremt utbetalingen dekker tapt arbeidsinntekt senest for den måneden utbetaling av slitertillegg har begynt.

Regelendringen vil ha virkning tilbake i tid, og vil gjelde fra 1. januar 2019.